Počas tohto obdobia sa môže doba prepravy predĺžiť na 3 - 5 dní. Ďakujeme za pochopenie.

Pre autorov

Ďakujeme, že nás oslovujete s ponukou pôvodných rukopisov, ilustrácií a návrhov na vydanie kníh. Veľakrát sú vami zaslané vzorky naozaj nápadité, bohužiaľ nie vždy zodpovedajú našim zásadám ohľadom výberu nových titulov. Nebuďte preto, prosíme, rozčarovaní, keď sa vám z našej strany nedostane kladná odpoveď. Vážime si, že ste sa rozhodli osloviť práve nás. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa úspechov vo vašej tvorbe.