Registrácia - Škola, škôlka a knižnica

   
  Kontaktné informácie
  Fakturačné údaje
  Dodacia adresa (ak je iná než fakturačná)
  Scan zriaďovacej listiny (pre overenie IČO)
  max. 1MB

  Ak nemáte možnosť poslať sken, zašlite ho prosím poštou alebo faxom.

  max. 1MB

  Ak nemáte možnosť poslať sken, zašlite ho prosím poštou alebo faxom.

   
   
  hore