Práca s knihou: Z jahňaťa ovca, Z larvy včela, Zo semienka slnečnica

  Tieto tri krásne knižky sú ideálnym sprievodcom pri jarnom pozorovaní prebúdzajúcej sa prírody. Hovoria stručne a výstižne o životnom cykle ovce, žaby, včely, motýľa, sliepky a slnečnice. 6 rôznych životných cyklov – rastlina, dva bezstavovce, obojživelník, vták a cicavec. Krásna téma z oblasti živej prírody, ktorá sa dá využiť aj pri rozvoji jazyka.

  Z posledného kurzu Montessori cestou, ktorý bol venovaný rozvoju jazyka, som odišla zase raz s hlavou plnou nápadov. A s mentálnou poznámkou vytvoriť viac aktivít na čítanie s porozumením, v kombinácii s vhodnými knihami. Ako to už často býva, tie najlepšie nápady bývajú tie najjednoduchšie. A použiť knihy na čítanie s porozumením, to je vám niečo tak evidentné, že si asi o mne pomyslíte svoje, ak vám tu napíšem, že mi to samej nenapadlo.

  Knižky pre malých aj veľkých

  Doma som si prešla našu knižnicu a prvá voľba padla práve na tieto tri knižky. 

  Doteraz som ich vnímala skôr ako knižky o zvieratách pre menšie deti. Majú jednoduchý text doplnený krásnymi fotkami. My sme si k čítaniu vždy vytiahli aj príslušné miniatúrne životné cykly, aby sme tým obrázkom dodali 3D podobu. 
  Tento rok sme knižky ešte ani nečítali, lebo veď sú pre malkáčov. ALE! To sú vlastne skvelé knihy pre malých samostatných čitateľov! A práve z tých istých dôvodov.

  Čítanie s porozumením a práca s knihou

  Takže ako sme s nimi pracovali so školáčkou? Nie som veľmi zástancom vypĺňania pracovných listov, ako som už viackrát písala, preferujem prácu oboch rúk a tak som vytvorila pár aktivít v duchu Montessori.


  Na začiatok si vybrala knihu o včele a motýľovi. Prečítala si ju. Je to útla knižka, druháčka ju dala na posedenie. Porozprávali sme sa o tom, čo si prečítala. Ako prebieha rozmnožovanie u včiel, ako u motýľov. Aké informácie si zapamätala, čo ju zaujalo. 

  Zrovna v tejto knižke sú totiž oba tie životné cykly dosť podobné. Bola to pre mladú dámu celkom fuška miestami, a výsledky si kontrolovala opäť priamo v knihe.

  Práve o podobnostiach a rozdieloch je druhá aktivita k tejto knižke – triedenie informácií do Vennovho diagramu podľa toho, či sa vzťahujú na včelu, na motýľa, alebo na oboch.

  Potom dostala text o životnom cykle včely aj motýľa. Rozstrihaný na vety. A pomiešaný. Jej úlohou bolo zoradiť vety do správneho poradia tak, aby oba texty dávali zmysel. Pôvodne som chcela vety oboch textov zmiešať spolu a musela by aj potriediť, čo sa vzťahuje na motýľa a čo na včelu, ale na začiatok som zvolila jednoduchší variant.

  No a nakoniec som pre ňu pripravila ešte krátku aktivitku na kreatívne písanie. Dostala jednoduchý príbeh rozstrihaný na vety. Tie mala zoradiť, a potom príbeh rozšíriť tak, že medzi každé dve vety vsunula jednu vlastnú.


  Z vajca sliepka, zo semienka slnečnica

  Druhá voľba padla na knihu o sliepke a rastlinke. Opäť po prečítaní nasledovalo krátka debata o tom, čo zaujímavé sa dočítala. A opäť zoraďovanie textov o životných cykloch. Tentokrát som oba texty spolu premiešala, životný cyklus vtáka a rastliny je natoľko odlišný, že nebolo príliš ťažké vety roztriediť.

  Správnosť si kontrolovala opäť priamo v knihe a išlo jej to tentokrát celkom od ruky.

  Ďalšou aktivitou bolo kreatívne písanie. K tejto knihe som pripravila dva rôzne texty. Jeden o maličkom semienku, z ktorého vyrástol krásny kvet, a druhý o kuriatkach zo staručkej knižky Tomáš objavuje prírodu. Takisto bolo úlohou zoradiť vety a potom medzi každé dve vymyslieť ďalšiu tak, aby sa pôvodný text rozšíril, a samozrejme dával zmysel. 

  Z jahňaťa ovca, zo žubrienky žaba

  Podobne sme postupovali s treťou knihou. Bolo vidieť, že práca s knihou jej už ide oveľa lepšie od ruky, že informácie si vyhľadáva rýchlejšie a istejšie. 
  Okrem životného cyklu ovce a žaby kniha obsahuje zaujímavé informácie o oboch zvieratách, ktoré dcéru hneď zaujali. Tak som pripravila aj jednoduchú aktivitu na triedenie týchto informácií, ktoré sú na malých kartičkách. Ukladala ich k miniatúram ovce a žaby, a keďže malí súrodenci sa chceli zapojiť (a ona už trochu hundrala, že sa jej nechce), navrhla som jej, nech sa zahrá na učiteľku, predčíta im texty a oni budú triediť. Všetci traja túto alternatívu prijali s nadšením. 
  Ak sa vám knižky a aktivity k nim páčili, všetky tri knižky si teraz kúpite so zľavou.


  Ďakujeme za sdielanie článku webu www.montessorikids.sk Původní verze článku zde. Na tomto webe môžete nájsť viac knižných inšpirácií.

   

   

   

   

  Ďalšie články

  hore