Politologické štúdia? Kdeže! Stačí politika pre začiatočníkov

   

  Mnohí dospelí sa o politiku nezaujímajú, a začiatočníkmi ostávajú v tejto významnej spoločenskej sfére prakticky počas celého života. „Flfľoš“, alebo uhladenejšie povedané, „skeptický typ“ by si na základe toho len povzdychol, a situáciu okomentoval tým, že sa potom niet čomu diviť, prečo je u nás situácia taká, aká je...

  Aj vy patríte k tým, čo chcú, aby sa ich deti vedeli orientovať v politickom „diskurze“? Kedy je najvyšší čas začať v tomto smere s edukáciou detí? Jednou z hlavných predností nášho nového titulu Politika pre začiatočníkov je najmä to, že po jeho preštudovaní bude „mládežník“ vedieť o spoločenskom rozhodovaní hádam viac, ako priemerný dospelák.

  Dane, štátne zriadenia aj ideológie

  Čo všetko teda názorne ilustrovaná kniha od Fritha Stowella obsahuje? Nuž, konvenčnou a zábavnou názornou formou objasňuje záhady, nad ktorými si lámeme hlavy už celé storočia: Ako je možné, že disponuje štát infraštruktúrou, zdravotnou starostlivosťou či sociálnymi zariadeniami? A čo spôsobuje, že kvalita týchto spoločenských zariadení sa rôzni v závislosti od konkrétnej krajiny? Slovami básnika: „hráme na istotu, a nie, nie je ňou smrť“.

  Nie len do logiky daní, ale aj do iných zapeklitých teorémov vnáša naša šikovná novinka svetlo. Kto môže voliť, kto naopak nemôže, a prečo?, čo sú to ľudské práva, alebo čo znamená slovo demokracia? Zdá sa vám to na deti vo veku 8 rokov a viac príliš? Kdeže. Všetko toto sú vlastne intuitívne záležitosti ovplyvňujúce ich každodenný život, a u nás vo vydavateľstve sme presvedčení, že čím skôr sa deti s predstavenými reáliami oboznámia, a čím skôr im porozumejú, tým ľahšie a šikovnejšie sa budú orientovať v „dospeláckom“ svete.

   

  Byrokracia, médiá, náboženstvá...

  Od jednoduchých záležitostí sa v jednotlivých častiach knihy presúvame k tým zdanlivo komplikovanejším, najmä ekonomickým, kultúrnym aj enviromentálnym témam, ktoré spája jeden spoločný znak: všetky nastolené otázniky nútia deti zamyslieť sa. Aké učivo by sa malo v škole preberať, prečo sa rôznia výplaty v jednotlivých zamestnaniach a čo robí armáda, ak nie je vojna? Prečo si nemôžu v banke požičať všetci, a ako pomáhať ľuďom bez domova? Mali by sme bojovať proti klimatickej zmene? Určite! Ale čo ak to bude škodiť hospodárstvu? Mali by sme sledovať médiá? Pravdaže, ale ktoré? A čoho sa držať pri selektovaní obsahu? Dilemy, dilemy, dilemy... Kľúčom k ich porozumeniu je však predovšetkým otvorená myseľ, a práca s argumentami.

  Poľskí novinár Ryszard Kapuscinski povedal: "Svetu hrozia tri pliagy, tri morové rany: nacionalizmus, rasizmus, náboženský fundamentalizmus." Odpoveď na otázku, čo motivovalo pána Kapuscinskeho k vysloveniu tak vážneho tvrdenia nie je možné trivializovať, ale je jedným z reprezentatívnych príkladov toho, v ktorých oblastiach získa (nielen) vaše dieťa po preštudovaní tejto knihy prehľad.

   

   

   

  Ďalšie články

  hore