Obchodné podmienky

  Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.svojtka.sk, ktorého prevádzkovateľom je vydavateľstvo Svojtka & Co. s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava.

  Vážime si vašu dôveru a preto je našou hlavnou snahou a úsilím poskytovať kvalitné služby a chrániť vaše osobné údaje pred akýmkoľvek zneužitím.

  Všetky osobné alebo firemné údaje, ktoré nám naši zákazníci poskytnú v priebehu využívania internetového obchodu prevádzkovaného vydavateľstvom Svojtka & Co. s.r.o považujeme za dôverné a chránime ich podľa príslušných predpisov. Prevádzkovateľ a predajcovia zapojení do systému sa zaväzujú, že údaje neposkytnú tretím osobám, s výnimkou doručovacích spoločností v prípade plnenia kúpnej zmluvy.

   

  Úvodné ustanovenia

  Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu www.svojtka.sk. Predávajúcim je vydavateľstvo Svojtka & Co. s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava. Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese www.svojtka.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

   

  1) Prevádzkovateľ / predávajúci / dodávateľ Tovarov a služieb e-shopu: Vydavateľstvo Svojtka & Co. s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava

  2) Kupujúci: každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí s VOP a reklamačnými podmienkami a objedná si Tovar prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.

  3) Spotrebiteľ: Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

  4) Obchodný partner: Kupujúci – fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, zapísaný v príslušnom registri (Obchodný register, živnostenský register), ktorý nakupuje Tovar za účelom podnikania (najmä maloobchod).

   

  1. Ako nakupovať alebo možnosti objednania a uzavretie zmluvy

  Pre objednanie tovaru v eshope www.svojtka.sk kliknite myšou na tlačidlo Do košíka s príslušným nápisom alebo na znak košíka v prípade, že nerozkliknete stránku danej knihy a titul bude vložený do nákupného košíka. Po ukončení výberu knižiek dokončíte objednávku tým, že v košíku vyplníte spojenie na vás a zvolíte spôsob dopravy a platby. Skontrolujte si prosím objednané tituly, adresu dodania, emailovú adresu a telefónne číslo. Pre odoslanie objednávky je potrebné súhlasiť s týmto našimi obchodnými podmienkami a kliknúť na tlačidlo Pokračovať k potvrdeniu, kde si môžete ešte raz skontrolovať objednaný tovar a tiež celkovú sumu aj s dopravou. Po kliknutí na tlačidlo Potvrdzujem je objednávka kompletná. Dostanete od nás e-mail na emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri objednaní, ako potvrdenie vašej objednávky.

  Vašu potvrdenú objednávku považujeme za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy. Z našej strany je kúpna zmluva potvrdená zaslaním Potvrdenia o prijatí objednávky, ktoré vám zašleme e-mailom. Za potvrdenie kúpnej zmluvy tiež považujeme dodanie tovaru vám a jeho prevzatie.

  V našom on-line kníhkupectve môžete nakupovať bez registrácie alebo s registráciou. V prípade, že sa u nás registrujete, budete mať prehľad o svojich objednávkach.

   

  1. Ceny

  Pre zákazníkov nášho internetového kníhkupectva platia kúpne ceny, ktoré sa môžu v niektorých prípadoch líšiť od ceny, ktorá je pri titule uvedená ako „Bežná cena" - je to maloobchodná odporúčaná cena, ktorá je doporučená alebo za ktorú zvyčajne titul predávajú ostatné obchody. Ponúkame knihy s minimálnou zľavou 15 % na celú produkciu alebo môžete využiť a nakúpiť ďalšie akčné tituly so zľavou 50 % a viac v kategórii Zľavy.

  Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (10 % - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ nie je uvedené inak.

  Dostali ste promokód (zľavový kupón) od našich partnerov? S jeho použitím môžete získať zľavu na celú našu produkciu z bežných cien. Stačí zadať názov promokódu do políčka Použiť zľavový kód v nákupnom košíku v objednávke a ceny v košíku sa vám prepočítajú podľa zľavy promokódu (zľavy sa nesčítavajú).

   

  1. Vzhľad tovaru

  Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

  .

  1. Storno objednávky

  Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, teda do doby jej expedície,  čo najskôr nás prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo vašej objednávky. Ak už bola vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime v najkratšom čase.

  Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky). O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené čo najskôr, najneskôr však do 14 dní na váš účet, pokiaľ sa nedohodneme inak.

   

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

  Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

  Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť "Uložiť súbor". Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

  Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

  Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Ikar, a.s., logistické centrum, Na Pántoch 18, 831 06  Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

  Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  Kúpnu cenu vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak, najmä výmenou za iný titul. V prípade vrátenia tovaru uhradeného zľavovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej zľavovej poukážky v hodnote vráteného tovaru. Pri odstúpení uveďte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám bude tovar vrátený na vaše náklady.

   

  1. Alternatívne riešenie sporov

  V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na obchod@svojtka.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

  Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Môžete podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/   

   

  1. Dodacie a platobné podmienky

  Objednaný tovar sa vám snažíme dodať v čo najkratšom čase, čo je spravidla do 5 pracovných dní od prijatia vašej objednávky, obvykle však o dva dni skôr. Doba dodania sa mení v závislosti na dostupnosti tovaru a tiež vyťaženosti v sezóne. O dlhšej dodacej dobe vás informujeme vopred podaním informácie v našom eshope, na sociálnych sieťach alebo v mimoriadnych prípadoch vás skontaktujeme cez email alebo telefonicky.

  Všetky ceny uvádzame vrátane DPH. Ako predávajúci garantujeme ceny uvedené v ponuke a to k okamihu odoslania objednávky zákazníkom. Všetky akcie platia do vypredania zásob.

  Tovar doručujeme prostredníctvom kuriéra DPD a Slovenskej pošty alebo Zásielkovne.

  Cenník platný od 1. 6. 2020:

  Spôsob objednania

  Výška nákupu

  Expedičný poplatok

  Online objednávka na dobierku POŠTA

  do 39 €

  4,90 €

  Online objednávka na dobierku DPD

  do 39 €

  4,90 €

  Online objednávka s platbou vopred POŠTA

  do 39 €

  3,90 €

  Online objednávka na s platbou vopred DPD

  do 39 €

  3,90 €

  Objednávka kníh s platbou vopred cez službu Zásielkovňa

  do 39 €

  2,49 €

  Objednávka kníh na dobierku cez službu Zásielkovňa

  do 39 €

  3,49 €

  Akákoľvek online objednávka

  od 39 €

  0,00 €

   

  1. Reklamácia

  Vážení zákazníci, sme radi, že ste si objednali knižky v našom internetovom obchode. Každý deň sa snažíme robiť našu prácu najlepšie ako vieme a poskytovať vám perfektné služby. Stále sme však len ľudia a tak sa aj napriek našej snahe môže stať, že sa niečo jednoducho pokazí. Naším cieľom je však vaša čo najväčšia spokojnosť, a preto si vás dovoľujeme upozorniť na to, ako postupovať pri zistení prípadných nedostatkov. 

  Ak ste nedopatrením dostali chybný výtlačok, alebo iný titul, aký ste si objednali, máte právo na jeho výmenu. Rovnako tak aj pri zistení tlačovej chyby (netýka sa námietky voči obsahu knihy).


  Reklamáciu môžete vybaviť prostredníctvom e-mailu obchod@svojtka.sk alebo telefonicky na čísle +421 233 329 180. Pri každom kontakte prosíme uviesť číslo vašej objednávky.

  Po telefonickej alebo písomnej dohode zašlite chybný, alebo iný ako objednaný tovar späť poštou (nie dobierkou) na adresu: Ikar, a.s., logistické centrum,

  Na Pántoch 18, 831 06  Bratislava. Na urýchlenie spracovania vašej reklamácia, priložte prosím reklamačný protokol, ktorý nájdete tu https://www.svojtka.sk/download/reklamacny-protokol.xlsx
  Vaša reklamácia bude vybavená čo najrýchlejšie, zvyčajne do pár dní, najneskôr však do 30 dní od prijatia chybnej knihy. Reklamácie tlačových defektov prijímame najneskôr do šiestich mesiacov od prevzatia publikácie. Nezodpovedáme za chyby spôsobené prepravcom a za chyby vzniknuté po prevzatí zásielky.

   

  1. Ochrana osobných údajov

  Vážime si vašu dôveru a preto robíme všetko, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Je v našom spoločnom záujme, aby sa osobné údaje, ku ktorým dávate súhlas odoslaním objednávky vydavateľstvu Svojtka &Co., na spracovanie, spracovali a používali v presnom a aktuálnom znení, a to k vašej spokojnosti. Preto si dovoľujeme vás upozorniť, že máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu v prípade ich nepresnosti, máte právo požiadať o vysvetlenie, právo na odstránenie nepresného stavu, blokovanie vašich osobných údajom a ďalšie práva ustanovené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rade (EÚ) 2016/679 a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu GDPR ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

  Informácie, ktoré sú predmetom ochrany súkromia

  Pri zákazníkoch z radov fyzických osôb je potrebné v objednávkovom procese uviesť vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. Pri objednávkach podnikateľských subjektov je potrebné uviesť obchodné meno , adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu.

   

  Štatistické údaje

  Ide predovšetkým o informácie ako napr. meno domény, z ktorej ste k nám prišli, internetový prehliadať, ktorý používate, dátum a čas vášho príchodu, čas, ktorý ste na webe strávili apod. Tieto informácie používame čisto z dôvodu monitorovania správania návštevníkov a zákazníkov na našich stránkach. Všetky tieto informácie nám umožnia ponúknuť plne funkčný internetový obchod so všetkými potrebnými funkciami.

   

  Informácie získané z cookies

  Cookies sú malé skupinky dát, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a obsahujú informácie o vašom pohybe na stránkach www.svojtka.sk. Bez týchto informácií by sme napríklad neudržali váš tovar v nákupnom košíku, nepamätali si informácie, ktoré ste nám už poskytli a museli by ste ich zadávať vždy a znovu. Väčšina ľudí nevie, že sa im na ich počítač cookies ukladajú, či už navštevujú náš internetový obchod alebo väčšinu akýchkoľvek webov. Vo svojim prehliadači môžete aktivovať upozornenie, ktoré sa objaví vždy, keď je cookie zaslaná do vášho počítača. Pokiaľ cookies vo svojom prehliadači úplne zakážete, budete mať problém dostať sa do nákupného košíka na www.svojtka.sk a dokončiť objednávku on-line.

   

  Informácie, ktorá nám poskytnete

  K tomu, aby ste si prezerali ponuku na www.svojtka.sk, nám samozrejme nemusíte poskytovať osobné údaje. Také informácie zadávate, len pokiaľ si u nás vytvárate účet, dokončujete objednávku, prihlasujete sa k odberu noviniek a informácií o rôznych cenových akciách formou emailu, zúčastníte sa súťaží, môžete napísať hodnotenie ku knihe. Jedná sa predovšetkým o informácie ako meno, priezvisko, esmil, telefón, doručovacia adresa. K týmto informáciám máte prístup vo svojom profile a po prihlásení ich môžete kedykoľvek upravovať a meniť.

  Prihlásený zákazník nemôže meniť svoje meno v účte. Prosíme, napíšte nám na obchod@svojtka.sk a radi na vaše požiadanie meno zmeníme alebo opravíme.

  • V prípade fyzickej osoby uchovávame meno a priezvisko, doručovaciu adresu, emailovú adresu a telefonický kontakt.
  • V prípade právnických osôb a spoločností spracúvame meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailovú adresu, IČ, DIČ, IČ DPH.

   

  Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

  V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na emailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

   

  Spracovanie osobných údajov prebieha na strane spoločnosti Svojtka & Co. vydavateľstvo

  Osobné údaje však môžu spracovávať aj ďalší spracovatelia, alebo tretie strany.

  • Spoločnosť Ikar, a.s. ako poskytovateľ logistických služieb.
  • Doručovatelia, ktorí údajmi disponujú z dôvodu doručenia zásielky – Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S, Direct Parcel Distribution SK s,r,o. so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK 2021648739, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sro, vložka číslo: 26367/B, Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B.
  • Osobné údaje nie sú zasielané do tretích krajín.

   

  Udelenie súhlasu pre marketingové oslovenie

  Zákazník udeľuje súhlas pre oslovenie marketingovou ponukou vtedy, ak:

  1. V závere objednávky zvolí dobrovoľne možnosť: Chcem dostávať informácie o novinkách a zľavových akciách. Pre prihlásenie je nutná akcia zo strany zákazníka. Voliteľná možnosť nie je povinná, nepodmieňuje nákup a prihlásenie pre príjem emailových noviniek nie je nijakým spôsobom spoplatnené. Používateľ nie je nijakým spôsobom profilovaný a jediný údaj, ktorý sa prenáša do systému spracujúceho emailové adresy a odosielajúce pripravené ponuky je emailová adresa a meno prijímateľa. Záznam neobsahuje ďalšie údaje a ani ďalšie profilovanie osoby. Svooj záujem o emailové ponuky môže zákazník kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlásenie. Odkaz odhlásenie obsahuje každý prijatý email s ponukou.
  2. Prihlási sa na stránkach www.svojtka.sk k odberu noviniek vyplnením emailovej adresy.

   

  Osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám a nedochádza k cezhraničnému prenosu do tretích krajín, mimo službu, ktorú prevádzkovateľ obchodu Svojtka.sk používa na odosielanie emailov a prípravu obsahu. Dáta nie sú verejné, sú zabezpečené a chránené, nie sú nijakým ďalším spôsobom ďalej používané, skladované a evidované.

  Na osobné údaje využívané pri oslovovaní emailovými ponukami platia všetky zásady ochrany osobných údajov, vrátane všetkých práv.

   

   

   

   

   

   

   

  Ďalšie články

  hore