O metóde KUMON

  Iste ste si v našej širokej ponuke pracovných zošitov a knižiek zameraných na voľnočasové aktivity všimli pracovné zošity Kumon. A možno ste si položili otázku, čo to vlastne znamená. V tomto článku vás s výučbovou metódou Kumon bližšie zoznámime.

  Začiatky metódy Kumon

  Všetko začalo v Japonsku pred 65 rokmi, keď učiteľ Toru Kumon prišiel na spôsob, ako svojmu synovi Takeshimovi pomôcť lepšie prospievať v škole. Na popud svojej ženy vytvoril súbor krátkych úloh, ktoré jeho syn mohol každý deň úspešne zvládnuť za dobu kratšiu 20 minút a ktoré mu nakoniec uľahčili štúdium stredoškolskej matematiky. Keďže každá nasledujúca úloha bola o trochu náročnejšia ako predchádzajúca, Takeshi bol schopný osvojiť si dané zručnosti a nadobudnúť sebaistotu, aby činil ďalšie pokroky. Táto unikátna metóda samostatného učenia bola natoľko úspešná, že Toruov syn bol schopný riešiť diferenciálne a integrálne počty v šiestej triede gymnázia, hoci s nimi boli študenti zoznamovaní až v záverečných ročníkoch. Keďže chápal tiež dôležitosť dobrého porozumenia čítaného textu, rozvinul Toru Kumon program na podporu čítania s použitím rovnakej metódy. Jeho programy sú základom a inšpiráciou pre Centrá Kumon kde pôsobia profesionálny lektori tejto metódy.

  Aká je úloha lektora v rámci metódy Kumon?

  Lektori tejto metódy sa považujú skôr za radcov a sprievodcov než za učiteľov v tradičnom poňatí tohto slova. Ich hlavnou úlohou je študentov smerovať, poskytnúť im podporu a povzbudenie, čo povedie študenta k tomu, aby využil svoj potenciál na 100 percent. Dôkladným zaškolením v metóde Kumon, zdieľajú všetci lektori tejto metódy vášeň pre vzdelávanie a túžbu pomôcť deťom uspieť

  Ako to vyzerá v praxi?

  Lektori starostlivo prideľujú vhodné materiály a určujú tempo ďalšieho pokroku podľa silných stránok a potrieb či požiadaviek každého študenta. Študenti obvykle navštevujú centrá Kumon dvakrát týždenne a doma si po zvyšných päť dní látku precvičujú. Práca na úlohách im zaberie zhruba 20 minút. Kumon pomáha študentom každého veku a s rôznymi schopnosťami zvládnuť základy, zlepšiť schopnosť koncentrácie, študijné návyky a zvýšiť sebadôveru. 

  Čo môže Kumon ponúknuť vášmu dieťaťu? 

  Kumon je určený deťom rôzneho veku a rôznej úrovne schopností. Či už chcete svojmu dieťaťu dať trochu náskok vo vzdelávaní, vybudovať pevné základy pre budúce štúdium či sa zamerať na možný problém v učení, Kumon poskytuje účinný program k rozvíjaniu kľúčových študijných zručností podľa silných stránok a potrieb každého dieťaťa.

  Čím sa Kumon tak odlišuje od ostatných metód?

  Metóda Kumon umožňuje každému dieťaťu zdarne robiť pokroky tým, že sa látka precvičuje dovtedy, než si študenti dané pojmy osvoja, a tým, že sa postupuje ďalej po malých, zvládnuteľných krôčikoch. Kumon nepoužíva ani model tried, ani nie je chápaný ako doučovanie. Jeho cieľom je napomáhať samostatnému nadobudnutiu schopností, zručností a študijných návykov potrebných na zlepšenie výkonov v škole. To umožňuje deťom, aby uspeli samy bez vonkajšej pomoci, čo v nich vzbudzuje vedomie úspechu a podporuje v nich motiváciu k dosiahnutiu ďalších. Či už táto metóda slúži ako pomocný prostriedok či prostriedok k obohateniu školského učiva, dieťa vždy postupuje podľa svojich individuálnych schopností a z vlastného popudu, aby plne dosiahlo svoj vzdelávací potenciál.

   

  Kumon ROZVÍJA:

   

  * Zvládnutie základov v matematike a v čítaní s porozumením
   

  Sústredenie a študijné návyky

   

  * Sebadisciplínu a sebadôveru 

   

  * Výbornú znalosť danej látky na každej úrovni

   

  * Podanie toho najlepšieho výkonu podľa potenciálu každého študenta

   

  * Pocit a vedomie úspechu

   

   

  Kateřina Čedíková, Pavlína Uhrová


  Prečítajte si aj náš starší článok, ktorý sa podrobne venuje našim zošitom z edície Kumon tu.

  Ďalšie články

  hore